تبلیغات
دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور شیراز - مطالب اردیبهشت 1388
دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور شیراز

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

کنترل موجودی

کنترل موجودی :

کنترل موجودی – حاج شیر محمدی – انتشارات ارکان

برنامه‌ریزی و كنترل تولید و موجودی‌‌ها -دكتر فاطمی‌قمی -انتشارات امیركبیر

جزوه درسی دانشگاه صنعتی شریف – دکتر حجی

فهرست

1ـ تعاریف و مفاهیم كنترل موجودی

2ـ مدل EOQ       

3ـ مدل‌های كمبود           

4ـ مدل EPQ       

5ـ مدل‌های چندمحصولی و محدودیت‌دار      

6ـ مدل‌های تخفیف          

7ـ مدل احتمالی یك دوره‌ای           

8ـ خط‌مشی‌های مرور سیستم موجودی     

9ـ مدل‌های احتمالی FOS و FOI    

10ـ آنالیز ABC     

11ـ مدل‌های قطعی و پویا

12ـ پیش‌بینی       

طرح ریزی واحد های صنعتی

طرح ریزی واحدهای صنعتی :

جزوه درسی دانشگاه علم و صنعت – دکتر جبل عاملی

فهرست

تعریف

مراحل طراحی  كارخانه

انواع طرح‌های استقرار

مقایسه طرح‌های استقرار

انواع ماشین‌آلات

جریان مواد

مدل‌های افت در خط تولید

محاسبه ماشین‌آلات

بالانس خط تولید

 تداخل ماشین

تكنیك‌های تجزیه و تحلیل مواد

روش‌های دستی در طرح استقرار

روش‌های كامپیوتری در طرح استقرار

جایابی  ماشین‌آلات

 خطوط همتراز

تحقیق در عملیات

تحقیق در عملیات :

برنامه ریزی خطی – مختار بازارا – ترجمه دکتر اسماعیل خرم - انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

تحقیق در عملیات – حمدی طه

تحقیق در عملیات (ویژه رشته صنایع ، سیستم و ریاضی) – مازیار زاهدی سرشت – انتشارات حفیظ

برنامه ریزی خطی ، مفاهیم و کاربردها – عادل آذر – انتشارات سمت

فهرست

مقدمه

فرضیات در مدل خطی

روش‌های حل مسئله LP

فضای محدب

روش جبری

روش سیمپلكس

روش متغیر مصنوعی

روش دوفاز

حالات خاص در مسئله LP

ریاضیات در جدول سیمپلكس

رتبه در ماتریس A  

دوال

روش دوال سیمپلكس

آنالیز حساسیت

نكات مهم در آنالیز پارامتریك

قانون 100 %

مدل حمل و نقل

روش پله‌سنگی

روش MODI

آنالیز حساسیت در مدل حمل و نقل

مدل تخصیص

روش سیمپلكس بهبودیافته

متغیرهای حددار

منابع زبان عمومی و تخصصی

زبان :

504 واژه ضروری زبان انگلیسی

ESSENTIAL WORDS FOR THE TOEFEL

زبان تخصصی مهندسی صنایع

GRAMER IN USE

فهرست زبان تخصصی

 

1. Industrial Engineering

2. Total productive Maintenance (TPM)

3. Enterprise Resource Planning (ERP)

4. Simulation

5. Quality

6. Theory z

7. SWOT

8. Importance of Information

9. Resume

10. Scientific Management

11. Fayol’s General Principles of Management

12. Product Engineering

13. Inventory terms

14. Computer Analysis

15. Just In Time

16. Reliability

17. Manufacturing

18. Inspection & Test

19. Purchasing

20. Manufacturing Engineering

21. Quality Circles

22. Total Quality Management

23. Computer – Aided Design

24. Automation

25. Group Technology

26. Automation

27. Computer – Aided Manufacturing

28. Product Inspection

29. Optimized Production Technology(OPT)

30. Capital Investment Project

31. Anatomy of an Engineering Project

32. Productivity

33. Finance

34. Distribution

35. Accounting

36. Advertising and Promotion

37. Business and Businesses

38. Production – Product Development

39. Business and Businesses

40. Information Technology

41. Production – Production Line

42. Production – Manufacturing

43. Production Innovation

44. Production - Quality Control

45. Information Technology

46. Simulation

47. Virtual Corporation

48. Business Process Re-engineering

49. Ford and Toyota

50. Human Factors Requirements

51. General Test

فهرست

Tenses زمان ها 

Passive مجهول

Verbals  الگوهای فعل

Causatives  جملات سببی

Verbs – voc واژگان- فعل

Adjective clauses  جمله واره صفتی

Noun clauses   جمله واره اسمی

Adverb clauses  جمله واره قیدی

Adjectives – voc  واژگان- صفت

Subjunctives -   وجه التزامی

Reading Modals  افعال کمکی

Conditionals  جملات شرطی

Unreal past  جملات غیر واقعی

Count/noncount اسم قابل و غیر قابل شمارش

Nouns – voc   واژگان- اسم

Subject verb agreement     موافقت فاعل با فعل

Sentence connectors کلمات ربطی

Inversion     جابجایی فعل و فاعل

Two-word verbs  افعال دو کلمه ای

Adverbs – voc   واژگان- قید 

Reading Comprehension درک متن 

آمار منابع

آمار و احتمال :

آمار ریاضی – جان فروند – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

مبانی احتمال – شلدون راس – انتشارات شیخ بهایی اصفهان

نظریه احتمالات و کاربردهای آن – اخوان نیاکی – انتشارات شریف

مبانی احتمالات و آمار مهندسی – مجید عیوضیان و ابوالفضل واقفی – انتشارات ترمه

فهرست

فصل اول: انالیز تركیبی

مقدمه  

اصل ضرب (اصل شمارش)

ترتیب

تركیب

مدل توزیع توپ‌ها در جعبه‌ها

تمرین

تست‌های آنالیز تركیبی سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل دوم: اصول احتمال و احتمال شرطی

مقدمه

 تعاریف

احكام عمومی تابع احتمال

تابع احتمال یكنواخت

 احتمال شرطی

قانون ضرب احتمالات

قضیه بیز

 استقلال پیشامدها

تمرین

تست‌های اصول احتمال و احتمال شرطی سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل سوم: متغیرهای تصادفی و امید ریاضی

متغیرتصادفی

تابع احتمال

تابع توزیع تجمعی c.d.f

امید ریاضی (میانگین)

متغیرهای تصادفی توام

تابع مولد گشتاورها

تمرین

تست‌های متغیرهای تصادفی و امید ریاضی سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل چهارم: توزیع‌ها

مقدمه

توزیع‌های مهم گسسته

توزیع‌های مهم پیوسته

توزیع مجموع متغیرهای تصادفی مستقل (تكنیك تابع مولد گشتاورها)

تمرین

تست‌های توزیع‌ها سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل پنجم: براوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ای

تعاریف

روش‌های یافتن براوردكننده‌ها

خواص براوردكننده‌ها

توزیع‌های نمونه‌ای

تمرین

تست‌های براوردكننده‌ها و توزیع نمونه‌ای سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل ششم: براوردهای فاصله‌ای و ازمون فرض

براورد فاصله‌ای

انواع براورد فاصله‌ای برای میانگین

انواع براورد فاصله‌ای برای واریانس

انواع براورد فاصله‌ای برای نسبت پیروزی در جامعه برنولی

براورد حجم نمونه

ازمون فرض

انواع ازمون‌های اماری

تمرین

تست‌های براوردهای فاصله‌ای و ازمون‌ فرض سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل هفتم: رگرسیون

رگرسیون خطی ساده

روش كمترین مربعات

رگرسیون در جامعه نرمال

ضریب همبستگی

تمرین

تست‌های رگرسیون سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل هشتم: انالیز واریانس

انالیز واریانس یك‌طرفه

انالیز واریانس دوطرفه

تمرین

تست‌های انالیز واریانس سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل نهم: امار توصیفی

دسته‌بندی و تشكیل جدول فراوانی

پارامترهای مركزی

پارامترهای پراكندگی

ضریب چولگی

تمرین

تست‌های امار توصیفی سال‌های قبل و حل ان‌ها

فصل دهم: حل تشریحی تست‌ها

منابع آزمون

آمار

 

تحقیق در عملیات

 

زبان تخصصی و زبان عمومی

 

طرح ریزی واحدهای صنعتی

 

کنترل موجودی

کنترل موجودی

 • كنترل موجودی

تعاریف و مفاهیم مرتبط با موجودیهای اقلام و كنترل موجودی

هزینه‌های سیستم موجودی و تشریح آنها

مدل EOQ و تحلیل آن

آنالیز حساسیت مدل EOQ

حالت سفارشات عقب افتاده در مدل EOQ

حالت فروش از دست رفته در مدل EOQ

حالت چند كالایی در مدل EOQ

مدل مقدار تولید اقتصادی (EPQ) و تحلیل آن

مدل EPQ با فرض مجاز بودن سفارشات عقب افتاده

حالت چند كالایی در مدل EPQ

در نظر گرفتن محدودیتها در مدلهای موجودی

در نظر گرفتن انواع تخفیفها

توسعه مدلهای موجودی برای حالت جراح و تغییر قیمت كالاها

آنالیز ABC اقلام

تكنیكهای تعیین اندازه انباشته پویا

سیستم‌های FOS و FOI و تركیب آنها

مدلهای احتمالی كنترل موجودی

تحقیق در عملیات

تاریخچه و مقدمه

مدلسازی در برنامه‌ریزی خطی

فرضیات در مدل خطی

مدل­های غیر خطی و تبدیل به فرم خطی

تحدب فضا

آشنایی با روشهای حل ترسیمی و جبری

روش سیمپلكس

روش متغیر مصنوعی و دوفاز

حالات خاص در جدول سیمپلكس

رتبه در ماتریس A

ریاضیات جدول سیمپلكس

دوال و قضایای آن

نتایج دوال

تفسیر اقتصادی متغیرهای دوال

آنالیز حساسیت

روش دوال سیمپلكس

سیمپلكس تجدیدنظر شده و بحث متغیرهای كراندار

مدل حمل و نقل و آنالیز حساسیت در آن مدل تخصیص و مدلهای شبكه‌ای

طرح ریزی واحدهای صنعتی

تعاریف اولیه : شامل تعریف طرحریزی و اهداف آن ـ كاربردها و موارد استفاده آن مراحل انجام طرحریزی ـ طراحی محصول ـ طراحی فرآیند و آشنایی با انواع نمودارها برگه‌ها دسته‌بندی روشهای تولیدی و ماشین‌آلات تولیدی.

آشنایی با انواع استقرارها و مقایسه‌ آنها ـ محاسبه افت در خط تولید ـ بالانس خط تولید ـ محاسبه ماشین‌آلات و نیروی انسانی در طرح‌های استقرار ـ ماشین كوپلینگ- مقایسه آلترناتیوها (حداقل مسافت، حداقل هزینه)

آشنایی با جریان مواد و الگوهای آن ـ الگوهای توسعه ـ نمودار از به و رابطه بین فعالیت‌ها- روشهای دستی و كامپیوتری در طرح استقرار-محاسبات طرح­های چیدمان داده شده

آشنایی با مدلهای ریاضی در طرحریزی استقرار.

سر فصل های رشته

آمار

 

طرح ریزی واحد های صنعتی

 

تحقیق در عملیات

 

کنترل موجودی

 
 • تعداد صفحات :3
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : م؟و؟ح؟؟... د؟ر؟ا؟

آخرین پست ها

جستجو

نظرسنجی

 • اگر بار دیگر فرصت انتخاب داشتید باز هم پیام نور و رشته صنایع را انتخاب می کردید ؟
نویسندگان